Ik ben Uniek, maar wie of wat ben ik?

 

We zijn mensen van vlees en bloed. We hebben onze wensen, dromen, denkwijzen en gedachten. We hebben talenten op meerdere vlakken. Sommige talenten zijn kunstzinnig, sommige hebben we op geheel andere vlakken. We hebben verschillende stemmingen. We kunnen vrolijk en blij zijn, maar ook emotioneel geraakt worden door dingen die onze aandacht trekken. We kunnen trots zijn en gepassioneerd, maar we kunnen ook onverschillig zijn of snel nerveus zijn. Dit zijn slechts enkele dingen die wij elk, als uniek mens, tentoon kunnen spreiden. Sommige punten blijven privé en sommige punten worden zichtbaar voor anderen omdat we dan juist extravert zijn. We kunnen zelfverzekerd maar ook verlegen zijn. Al deze eigenschappen kunnen op verschillende vlakken van elkaar afwijken. We kunnen zelfverzekerd zijn in ons werk, maar tegelijkertijd onzeker zijn op het sociale vlak.

Ieder mens heeft persoonlijke kenmerken in zich en sommige punten komen meer aan de oppervlakte dan andere. Soms zijn mensen zich niet bewust van hun capaciteiten, talenten of kracht. Soms maakt het ons juist onzeker omdat we ons niet geheel bewust van onszelf zijn en onszelf onvoldoende kennen.

Als we willen kijken wat ons karakteriseert als persoon, dan zouden we kunnen beschrijven wat ons het meeste drijft, wat onze kenmerken zijn qua persoonlijkheid en wat ons onderscheidt. Aan de hand van het schema hieronder zou je jezelf kunnen omschrijven in vijf woorden die voor jou kenmerkend zijn. Om het je gemakkelijker te maken zou je vóór elk woord ik ben kunnen denken.

Voorbeelden van enkele karakteristieken zijn:

(ik ben) analytisch;
(ik ben) intuïtief;
(ik ben) empathisch;
(ik ben) inventief;
(ik ben) zelfbewust;
(ik ben) expressief;
(ik ben) volhardend;
(ik ben) stressbestendig;
(ik ben) positief ingesteld;
of nog een ander karakteristiek dat je bedenkt.

De vijf woorden van jouw keuze zou je hierna nog meer kunnen specificeren door talenten en meer gedetailleerde kenmerken van jezelf bij elk woord te plaatsen. Soms kunnen die kenmerken toegeschreven worden aan meerdere van de eerstgenoemde karakteristieken.
analytisch: intelligent,  altijd kijkend naar mogelijkheden, in perspectieven denken;
empathisch: krachtig maar toch kwetsbaar, begripvol, opbeurend, gevend, creatief, liefde voor mens en dier;
inventief: creatief, muzikaal, artistiek, innovatief;
zelfbewust: op natuurlijke wijze jezelf zijn, eigen krachten en behoeften (h)erkennen.

Door het bepalen van de karakteristieken kun je meten hoe je als persoon in je eigen kracht en in het leven staat. Ook op het werk zul je voordeel kunnen halen van het kennen van je eigen kracht. Maar wanneer het werkgerelateerd is komt het naast je eigen kracht ook aan op competenties. Deze zijn van een iets andere orde. Door het bepalen van je competenties zul je ontdekken over welke vaardigheden je beschikt voor het uitoefenen van een bepaalde functie. In je competenties zit je kracht wel verweven, maar competenties zijn breder dan je persoonlijke karakteristieken. Door je competenties te bepalen zul je ontdekken aan welke punten je in je eigen belang nog moet werken als je een bepaalde functie of soort werk ambieert. Vaak worden de belangrijkste competenties opgenomen bij een sollicitatie en deze zullen medebepalend zijn voor het krijgen van een baan op diverse niveaus.

Voorbeelden van competenties zijn:

– Kunnen schrijven en rapporteren;
– Kunnen plannen en organiseren;
– Beslissingen kunnen nemen;
– Kunnen presenteren;
– Anderen kunnen (bege)leiden en aansturen;
– Logisch nadenken;
– Samenwerken en overleggen;
– Klantgericht werken;
– Kostenbewust zijn;
– Contact maken en netwerken;
– Omgaan met verandering;
– Leren en bijscholen;
– Omgaan met spanning en tegenslag;
– Betrouwbaarheid en werken volgens de regels;
– Vakdeskundig werken;
– Succesvol willen zijn.

Een werkgever zal, samen met de mogelijke nieuwe collega’s, naast je persoonlijke karakteristieken ook nieuwsgierig zijn naar je competenties omdat dit een graadmeter is wat van jou verwacht kan worden wanneer je een functie aangaat. Als mens ben jij uniek, jouw Unieke Zelf, maar bedrijfsmatig zul jij, gesterkt door je competenties, in het plaatje moeten passen zodat er een prettige, productieve en constructieve werksfeer ontstaat waarin jij in harmonie met je omgeving prettig kunt functioneren. Vanuit het zakelijk oogpunt zullen competenties in eerste instantie zwaarder lijken te wegen dan je persoonlijke karakteristieken al zullen deze ook een grote rol spelen bij de selectie.

3 maart 2019 M. Lucas

 

(Laat helemaal onderaan een like achter als je vindt dat de tekst het verdient. Dank je!)


Like (1)