Het Ego denken en het Zelf denken

 

Met het woord ego hebben mensen verschillende associaties. Het woord komt uit het Latijn en betekent letterlijk ik. Het wordt gebruikt om de eigenwaarde of zelfbeeld mee aan te duiden, maar soms krijgt het woord een negatieve lading wanneer wordt verwezen naar een buitensporig hoge eigendunk of wanneer iemand zelfs als egoïstisch wordt gezien. Maar het woord ego heeft nog een lading en dit is de vorm waarover ik het wil hebben.

In dit laatste verband wordt verwezen naar de ego als we spreken over de manier van denken van mensen die niet vanuit onze innerlijke stem komt, maar die met aardse zaken en met de denkprocessen in onze hersenen te maken heeft. Processen die iedereen wel herkent en die we gedurende ons leven hebben aangenomen, gevoed door opvoeding, omstandigheden, sociale contacten, de maatschappelijke normen en waarden en onze eigen perspectieven. Soms komt bij een situatie een gedachte in ons op om vanuit je hart (je ziel) op een bepaalde manier te handelen. De allereerste gedachte die je erbij krijgt is dan om vanuit liefde, mededogen of waardering iets te ondernemen. Een heel positief proces dat je als gelukzalig en verrijkend beleeft. Deze gedachte komt vanuit je ware ik, ook wel je Zelf of je ziel genoemd en is energetisch. Maar soms beginnen we nog geen fractie van een seconde later deze eerste gedachte bij te stellen en te heroverwegen. We gaan het beredeneren, we overdenken consequenties voor onszelf of juist voor die anderen, de mogelijkheden, haalbaarheid, risico’s en mogelijke andere consequenties. De twijfel over de initiële gedachte slaat toe. Dat denkproces komt voort vanuit de ego en wordt gevoed door onze eigen perspectieven. Alles wat we in feite beredeneren en overwegen komt voort vanuit de ego en wordt het ego-denken genoemd. En dat is een ander soort denken dan die vanuit de innerlijke stem, onze ware Zelf, die losstaat van de aardse zaken. De innerlijke stem die wij als eerste horen, de stem van de intuïtie en het hart en die zelfs door onze gidsen aan ons gegeven kan worden.

Het vraagt soms ook moed om je hart te volgen. Hierbij volgen we soms niet het eigen gevoel, maar laten we ons leiden door al die invloeden van buitenaf. We vinden dat we moeten voldoen aan het plaatje van de maatschappij en onze opvoeding. Wanneer wij ons daar prettig bij voelen en het zogezegd met ons resoneert dan is dit geen probleem en bewegen wij ons harmonieus en met voldoening door het leven. We pikken tegelijkertijd links en rechts ervaringen op die een positieve impuls kunnen zijn bij onze bewustwording als wij ons erin kunnen vinden. Maar soms laten we heel veel afhangen van het oordeel van anderen en af en toe geeft dat ons best een ongemakkelijk gevoel. Zeker wanneer wij daarin een soort verplichting voelen die niet geheel met ons strookt. Het stuurt ons dan verder van onze ware Zelf vandaan omdat we niet echt ons hart volgen of denken daarvoor ruimte te krijgen. Angst en twijfel en niet durven vertrouwen op ons eigen gevoel zijn dan slechte raadgevers. En als wij het pad van de mening van anderen vaak volgen en niet eerst naar onze innerlijke stem luisteren dan drijven we soms zo ver van onszelf vandaan dat we eigenlijk niet weer weten wie we echt zijn want die andere patronen zijn inmiddels zo met ons verweven. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat raad en adviezen van buitenaf altijd slechte raadgevers zijn. We kunnen immers vaak veel leren van anderen die al over bepaalde levenservaring beschikken, maar alleen zolang wij daar zelf voor kiezen. En zij leren even zoveel van ons, want ieder van ons loopt immers een eigen weg en op een eigen manier en soms zijn ervaringen hierbij een mooie aanvulling. Waar het om gaat is dat je altijd bij jezelf te rade gaat of iets goed voelt bij wie jij echt bent. Luister naar je innerlijke stem, je Zelf.

Maar wat is dan het verschil tussen Ego en Zelf? Wij zijn allemaal, niemand uitgezonderd, afkomstig uit dezelfde bron en waren ooit één, de herkomst van onze ziel, de plek waar geen dualiteit heerst en waar wij eeuwig leven. We incarneren en reïncarneren al zo lang en vaak dat onze ziel zich de weg terug niet goed meer herinnert. We ontwikkelden een ego, een vorm van denken die anders is dan die van de ziel. En dit ego helpt ons hier op aarde, de plek waar alles uit dualiteit, tegenovergestelden, bestaat. Het helpt ons onszelf staande te houden tussen al die anderen. Het zorgt er ook voor dat wij ons hier op aarde kunnen handhaven in een fictief gelukzalig gevoel, terwijl we eigenlijk uiteindelijk terug zouden willen naar de bron, maar we zijn die weg vergeten. Bij iedere reïncarnatie zijn we het vorige leven vergeten, maar nemen wel waardevolle geleerde lessen in onze persoonlijkheid mee om ons verder te helpen in ons leerproces naar volmaakte en onverdeelde liefde. Dit proces herhaalt zich net zolang tot we alle lessen geleerd hebben en reïncarnatie om te leren niet meer nodig is. Op aarde is de ego sterk en velen van ons denken niet echt met de stem van de ziel. Soms staan we er wel weer mee in contact door signalen en gebeurtenissen om ons heen en voelen we grenzeloze liefde, intense blijheid vanuit een puur gevoel, hebben we mooie dromen die ons vervullen van een gelukzalig gevoel en ervaren soms een gevoel van tijdloosheid op momenten dat we dit geluk beleven. Soms leidt onze intuïtie ons naar onze ziel, maar dan probeert de ego het weer over te nemen door twijfel, achterdocht, jaloezie of boosheid te zaaien of door ons te vertellen dat dergelijke zuivere gedachten onzin zijn, verzinsels zijn en waardoor we de verbinding weer dreigen verliezen. En toch is de ego en alles wat erbij hoort nodig. Het zijn telkens weer testmethodieken om voor onszelf te kunnen ontdekken welk pad we kiezen in deze dualiteit, het pad van egocentrische gedragingen of het pad van groei. Sommige mensen denken dat zij niet voor het geluk zijn geboren en altijd maar pech hebben. Dat is niet zo. Iedereen is voor het geluk geboren. Het komt erop aan de signalen te herkennen en toe te passen. Dezelfde lessen en testmethodieken zullen zich in allerhande vormen blijven herhalen tot ze begrepen worden. Als we steeds dezelfde beoordelingsfouten blijven maken, dan zullen we ook steeds vergelijkbare ervaringen op ons pad vinden. Het verandert als het begrepen is, als het inzicht gekomen is.

Juist daarom zijn alle mensen mooi. In deze dualiteit hebben we zelfbeschikkingsrecht en het recht af en toe te vallen en weer op te staan. Juist door het vallen komen we vaak nader tot het inzicht. Liefde kan en mag niet afgedwongen worden maar moet spontaan gegeven worden en dit kan pas volledig ervaren worden als het omarmd wordt vanuit de ziel. Je eigen groeiproces moet je zelf ondergaan en vestigt zich in je zodra het ten volle is begrepen. Niemand kan het tempo voor je bepalen en daarom is het belangrijk dat iedereen ook de ruimte krijgt de eigen lessen te leren en dit in een eigen tempo te mogen doen. Je kunt elkaar helpen door raad en handreikingen, maar uiteindelijk loopt ieder die weg zelf. Uiteindelijk zijn wij verantwoordelijk voor onszelf en voor niemand anders dan onszelf, onze keuzes, of dit nu binnen een relatie is of niet.

Er zijn zoveel dingen om ons heen die ons vaak helpen herinneren aan de liefde die bij de bron heerst, die ons een glimp van die schoonheid tonen en ons op andere wijze laten kennismaken met die liefde en eenheid. Je ziet het al aan de schoonheid van de natuur, het geluk wat wij voelen bij kinderen, de liefde die wij voelen voor dieren, de kleine signalen die wij af en toe ontvangen wanneer onze aandacht naar mooie en betekenisvolle dingen wordt getrokken. De liefde die je voor iemand voelt maar ook de handreikingen en hulp die je biedt en het inwendige gevoel dat daarop volgt door de wisselwerking. Veel mensen gebruiken meditaties om dichterbij zichzelf te komen en soms bereiken mensen hierbij een staat waarin zij in contact komen met de energieën om ons heen. Tegenwoordig zijn er veel methoden te vinden die behulpzaam zijn. De wereld is er nu meer klaar voor en steeds meer mensen staan open voor elkaar. Naast mediteren of naar yoga gaan zijn er ook andere manieren om dichter bij zichzelf te komen. Openhartige gesprekken, luisteren naar muziek of juist stilte beleven kunnen hierbij ook behulpzaam zijn. Maar een wandeling in de natuur, vrij van alle invloeden van de maatschappij kan ook al wonderen verrichten. Er is zoveel moois om ons heen te zien en te beleven. Maar we moeten er wel de moeite voor nemen om hierbij stil te staan en naar ons gevoel te luisteren. Rijkdommen zitten in alles, in klein geluk en in succes in het leven. Echte rijkdom vindt men pas wanneer de ego en de ziel met elkaar in balans zijn en wij de toegevoegde waarde van alles beseffen en dit op positieve wijze kunnen toepassen in ons huidige leven.

6 maart 2019 M. Lucas

 

(Laat helemaal onderaan een like achter als je vindt dat de tekst het verdient. Dank je!)


Like (2)